Poradenstvo

  • - vypracovanie daňových priznaní
  • - poradenstvo v oblasti priamych a nepriamych dani – osobné konzultácie, písomné stanoviská
  • - daňová optimalizácia v prospech klienta
  • - zastupovanie pred správcom dane – komunikácia v osobnom a písomnom styku v plnom rozsahu