Ekonomické poradenstvo

  • - spracovanie vnútropodnikových smerníc
  • - spracovanie základných podkladov pre úvery a leasing
  • - pomoc pri spracovaní vyúčtovania zahraničných a tuzemských pracovných ciest
  • - spolupráca pri audite
  • - oboznamovanie klientov s aktuálnymi zmenami v legislatíve s prípadným komentárom a príkladmi