Mzdy a personalistika

  • - mesačné spracovanie miezd podľa podkladov
  • - spracovanie výkazov pre všetky poisťovne a daňový úrad
  • - evidencia zamestnancov (prihlasovanie, odhlasovanie, kompletná dokumentácia zamestnanca)