Spracovanie účtovníctva

  • - spracovanie podvojného účtovníctva
  • - spracovanie jednoduchého účtovníctva
  • - evidencia pohľadávok a záväzkov
  • - evidencia majetku
  • - evidencia DPH
  • - ročná účtovná závierka podľa platných predpisov
  • - evidencia zásob tovaru na sklade
  • - evidencia vozidiel (kniha jázd)
  • - možnosť spracovávať účtovníctvo u Vás