Účtovný dozor

Zmyslom účtovného dozoru je identifikovať a predchádzať chybám a nedostatkom v účtovníctve klienta. Cieľom je poskytovať relevantné výstupy pre manažérske riadenie, ako aj predchádzať vyrubeniu pokút a penále zo strany štátnych inštitúcií.

Služba zahŕňa:

 • analýzu fungovania účtovného systému spoločnosti
 • okamžité odstránenie odhalených nedostatkov
 • kontrola účtovníctva na týždennej / mesačnej / štvrťročnej báze
 • poradenstvo a konzultácie
 • pomoc pri zostavení účtovnej závierky
 • príprava podkladov pre daňové priznanie
 • zabezpečenie súčinnosti s daňovým poradcom
 • prevzatie zodpovednosti za správnosť dozorovaného účtovníctva
 • súčinnosť pri daňovej kontrole
 • komunikáciu s daňovým úradom a poisťovňami
 • finančnú analýzu a reporting
 • pomoc pri výberovom konaní a zaučenie nového pracovníka účtovného oddelenia, zavedenie účtovníctva vo Vašej spoločnosti