Kontakt

Sídlo / Kancelária

A-ConTax s.r.o.

Železničiarska 6, 811 04 Bratislava

Tel. Číslo

+421 2 44 63 86 96

Mobil

+421 903 146 239

A-ConTax, s.r.o.
Železničiarska 6
811 04 Bratislava
Konateľ firmy:  
Ing. Katarína Šimlaštíková
Mobil: +421 903 146 239

Ing. Dana Šimlaštíková
Mobil: +421 917 687 008

IČO: 35 894  016
DIČ: 202 186 0192
IČ DPH: SK202 186 0192

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 32529/B zo dňa 22.7.2004.