Účtovníctvo

Zabezpečujeme kompletné spracovanie a vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva spolu s poradenstvom.

Služba zahŕňa:

 • spracovanie podvojného účtovníctva,
 • spracovanie jednoduchého účtovníctva,
 • účtovnú závierku podľa platných predpisov,
 • evidenciu pohľadávok a záväzkov,
 • evidenciu majetku,
 • evidenciu DPH,
 • evidenciu zásob a tovaru na sklade,
 • evidenciu vozidiel (knihu jázd),
 • v prípade potreby možnosť spracovávať účtovníctvo u Vás.

Mzdy

Zabezpečujeme kompletné vedenie mzdovej agendy a personalistiky.

Služba zahŕňa:

 • mesačné spracovanie miezd podľa podkladov klienta,
 • spracovanie výkazov pre všetky poisťovne a daňový úrad,
 • evidenciu zamestnancov (prihlasovanie, odhlasovanie, kompletnú dokumentáciu zamestnanca).

Dane

Zabezpečujeme úplné spracovanie daní a daňových priznaní.

Služba zahŕňa:

 • vypracovanie daňových priznaní,
 • podávanie daňových priznaní,
 • poradenstvo v oblasti priamych a nepriamych daní,
 • osobné konzultácie,
 • daňovú optimalizáciu v prospech klienta,
 • zastupovanie pred správcom dane – komunikáciu v osobnom a písomnom styku v plnom rozsahu.

Ďaľšie služby

Komplexné ekonomické poradenstvo na zabezpečenie bezproblémového chodu firmy.

Účtovný dozor, vďaka ktorému je možné identifikovať a predchádzať chybám a nedostatkom v účtovníctve klienta. Cieľom je poskytovať relevantné výstupy pre manažérske riadenie, ako aj predchádzať vyrubeniu pokút a penále zo strany štátnych inštitúcií.

Ekonomické poradenstvo

Služba zahŕňa:

 • spracovanie vnútropodnikových smerníc,
 • spracovanie základných podkladov pre úvery a leasingy,
 • pomoc pri spracovaní vyúčtovania zahraničných a tuzemských pracovných ciest,
 • spolupráca pri audite,
 • oboznamovanie klientov s aktuálnymi zmenami v legislatíve s prípadným komentárom a príkladmi.

Účtovný dozor

Služba zahŕňa:

 • analýzu fungovania účtovného systému spoločnosti,
 • okamžité odstránenie odhalených nedostatkov,
 • kontrolu účtovníctva na týždennej / mesačnej / štvrťročnej báze,
 • poradenstvo a konzultácie,
 • pomoc pri zostavení účtovnej závierky,
 • prípravu podkladov pre daňové priznanie,
 • zabezpečenie súčinnosti s daňovým poradcom,
 • prevzatie zodpovednosti za správnosť dozorovaného účtovníctva,
 • súčinnosť pri daňovej kontrole, komunikáciu s daňovým úradom a poisťovňami,
 • finančnú analýzu a reporting,
 • pomoc pri výberovom konaní a zaučení nového pracovníka účtovného oddelenia, zavedenie účtovníctva vo Vašej spoločnosti.
logo_farebne

Železničiarska 6
811 04 Bratislava

IČO: 35 894  016
DIČ: 202 186 0192
IČ DPH: SK202 186 0192

E-mail: [email protected]

Tel. číslo: +421 2 44 63 86 96

Mobil: +421 903 146 239